Košík: 0 ks | 0 Kč

Proč nakupovat u nás?

  • nabízíme zboží pouze od prověřených dodavatelů.
  • vybíráme pro Vás výhodné produkty, ty s nejlepším poměrem kvalita/cena
  • u nás vždy najdete novinky a bohaté příslušenství ke kočárkům
  • nabízíme skvělé ceny

Obchodní podmínky

Objednáním zboží souhlasí zákazník s obchodními podmínkami dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, která vzniká zaplacením nebo převzetím zboží.

Uvedené ceny jsou konečné, včetně DPH. Balné neúčtujeme.

Do 24 hodin od potvrzení objednávky může kupující objednávku stornovat a to pouze písemnou formou (e-mailem).

Prodávající může stornovat objednávku jen ve výjimečných případech (např. z důvodu nemožnosti dodat zboží v požadovaném termínu, případně z důvodu nemožnosti autorizace skutečné identity kupujícího). Drobné změny barev jsou možné, k malému zkreslení barev mohlo dojít digitalizací a barevným rozlišením monitoru zákazníka.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku si každý kupující hradí sám dle svých tarifů.

Podle Občanského zákoníku je každá objednávka závazná a stejně tak podle našich obchodních podmínek. Pokud nebude zboží z objednávky zákazníkem vyzvednuto, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů za objednání, popř. odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 300,- Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou při jejich porušení v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty), budou postoupeny  k vymáhání.

Způsob úhrady ceny za zboží:
Kupující má možnost objednávku hradit bezhotovostně, v hotovosti, nebo využít možnost splátek prostřednictvím smluvních partnerů. Nabízené způsoby platby jsou

  • bankovní převod
  • dobírka
  • platba v hotovosti na pobočce

Podmínky záruky a reklamace:
Spotřebiteli je poskytována záruka na dodané zboží v délce 24 měsíců. Podnikateli jsou záruční podmínky upraveny dle domluvy před objednáním.
Dodávané zboží již nemusí disponovat záručním listem. Při reklamaci u prodávajícího postačí doložit, že nákup proběhl u něho. Pokud záruční list je součástí zboží, je možné po uplynutí zákonné lhůty 14 dní na vrácení zboží, zaslat na naši pobočku k dodatečnému potvrzení.

V případě, že se na zboží vyskytla v průběhu záruční doby vada, která nebyla způsobena zákazníkovým nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době zákazník právo na řádnou reklamaci zboží. Zboží k případné reklamaci zasílá spotřebitel na své náklady na adresu provozovny: Aneta Sochorková, 28.října 1810/86,70200 Ostrava. Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí nebo mu bude reklamované zboží bezplatně zasláno přepravní službou.
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou, není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
Reklamaci je možné nahlásit telefonicky nebo emailem. Přijetím reklamace prodávajícím nabývá povinnost vyřešit reklamaci do 30-ti dní dle zákona č. 634/1992 Sb.

Odstoupení od kupní smlouvy:
Spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. Spotřebitel, který nekupuje zboží od prodávajícího má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz nebo vyplní formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Obchodní zákoník uvádí, že podnikateli je umožněno odstoupení od kupní smlouvy po domluvě s prodávajícím.
Odstoupení od kupní smlouvy není možné u zboží, které bylo na žádost kupujícího upraveno nebo jinak pozměněno.

Ochrana osobních údajů:
Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro komunikaci se zákazníkem a pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu. Na tyto kontakty je možno zasílat v budoucnu nabídky a jiné záležitosti spojené s nabídkou www.modernikocarky.cz Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

Viz. http://www.modernikocarky.cz/ochrana-osobnich-udaju

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím od 1.4.2016.